Privacy Policy

Polityka prywatności serwisu www.personymieszkaniowe.pl

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest „ThinkCo Przemysław Chimczak-Bratkowski” z siedzibą w Warszawie (00-443) przy ul. Górnośląskiej 7B/7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP 747-187-53-45, REGON 369547155 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeśli skorzystałeś z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.personymieszkaniowe.pl lub nabyłeś elektroniczną publikację, wprowadzone przez Ciebie dane będziemy przetwarzać na potrzeby dalszego świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego serwisu. 

O działalności naszego serwisu przeczytasz tutaj: regulamin

Jeżeli złożyłeś zamówienie za pośrednictwem serwisu www.personymieszkaniowe.pl, będziemy przetwarzać twoje dane wyłącznie na potrzeby finalizacji transakcji w ramach umowy nabycia licencji niewyłącznej na korzystanie z elektronicznej publikacji Przewodnika. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzamy twoje dane na podstawie Twojej zgody, będziemy je przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Jeżeli zakupiłeś Przewodnik za pośrednictwem serwisu www.personymieszkaniowe.pl, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy licencyjnej. Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane przez obowiązkowy okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w szczególności obowiązku przechowywania dowodów księgowych i dokumentacji podatkowej.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym, jeśli nie będzie to bezpośrednio wynikać z twojej woli lub wyraźnego polecenia organów do tego uprawnionych. Będziemy przetwarzać je wewnętrznie przy zachowaniu należytych standardów bezpieczeństwa. 

Twoje prawa w zw. z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@thinkco.pl

Prawo wycofania zgody

O ile wyrazisz na to zgodę, a w serwisie www.personymieszkaniowe.pl pojawi się taka opcja, twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingowych. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyrażasz wyłącznie na rzecz ThinkCo, operatora serwisu www.personymieszkaniowe.pl. Zgodę możesz wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej kontakt@thinkco.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.